Sonja Lerfald Johansen style=

Sonja Lerfald Johansen

President
Jeanette Bertelsen style=

Jeanette Bertelsen

Visepresident Aktivitetsleder
Anne Marie Norman style=

Anne Marie Norman

Sekretær
Ingebjørg Guslund style=

Ingebjørg Guslund

Kasserer
Marit Jendem Thomassen style=

Marit Jendem Thomassen

Klubbmester Medlemsansvarlig
Elsie Paus Bjørnstad style=

Elsie Paus Bjørnstad

Styremedlem