Jeanette Bertelsen style=

Jeanette Bertelsen

Kontakt samarbeid klubber Visepresident Aktivitetsleder
Inger Nora Næss style=

Inger Nora Næss

Kontakt samarbeid klubber Visepresident Aktivitetsleder Styremedlem
Sonja Lerfald Johansen style=

Sonja Lerfald Johansen

President Past president
Anne Marie Norman style=

Anne Marie Norman

Sekretær Sekretær
Ingebjørg Guslund style=

Ingebjørg Guslund

Kasserer Kasserer
Elsie Paus Bjørnstad style=

Elsie Paus Bjørnstad

Klubbmester Medlemsansvarlig
Marit Jendem Thomassen style=

Marit Jendem Thomassen

Klubbmester Medlemsansvarlig
Asta Austlid style=

Asta Austlid

Styremedlem